El 5 de novembre, el president del nostre Col·legi, Jordi Triola, ha estat elegit president del Consell de Col·legis de Mediadors d’Assegurances de Catalunya. És el quart gironí que ostenta aquest càrrec des de la creació del Consell l’any 1984. La durada del seu mandat serà de dos anys.

Anteriorment havien ocupat la presidència del Consell català Joan Burch (1988-1989), Vicenç Rosich (1992-1994 i 2000-2002) i Antoni Godoy (2004-2006 i 2012-2014).