Seguint amb la iniciativa començada fa diversos anys i amb la ferma voluntat de millorar encara més les relacions entre els agents i corredors i les entitats col·laboradores, el dia 16 de desembre es va celebrar una trobada entre una representació del Col·legi de Girona i les entitats que any rere any donen suport a la mediació col·legiada gironina i a la institució col·legial.

La jornada, en format virtual, va consistir en una reunió a la qual van ser convidats els representants de les 26 entitats col·laboradores 2020, i en què va participar el president del nostre Col·legi, Jordi Triola, juntament amb els dos vicepresidents i el gerent de la nostra institució.

En aquesta trobada es van comentar criteris i actuacions, buscant fórmules per millorar les relacions mediadors-entitats, intercanviant parers i informació i, en definitiva, consensuant el màxim d’aspectes possibles que ajudin a millorar el dia a dia professional.