Com cada any el Col·legi ha editat el calendari d’actes, el qual us fou tramés el passat mes de desembre. Al calendari s’hi assenyalen la Festa Patronal (27 de juny), la 47a Setmana Mundial del Mediador d’Assegurances (18 al 24 d’octubre), així com els diferents actes de la comissió de formació i reciclatge professional. Abans de cada un dels actes, anireu rebent puntualment la circular-programa que completarà totes les dades de l’acte en qüestió.

Hem utilitzat el paper Splendorgel Avorio de 270 g, un producte completament biodegradable i reciclable. Per a la tramesa d’aquest calendari hem prescindit de l’embossat de plàstic i hem triat el retorn al paper, un offset blanc ecològic de 90 g.