La incertesa que es projecta per al futur i el possible impacte poden conduir qualsevol empresa ràpidament a pèrdues. La possibilitat de mesurar en quin grau una empresa de mediació d’assegurances pot resistir aquests impactes i prendre mesures anticipades pot determinar la seva supervivència, ens va portar a organitzar un curs amb una proposta única i innovadora en continguts i metodologia, sobre la capacitat de resistència de l’empresa de mediació davant diferents escenaris adversos.

A la primera de les dues sessions del curs es va fer una anàlisi de les tendències que poden afectar l’empresa de mediació i possibles escenaris de crisi, realitzant un diagnòstic per avaluar en quin nivell de risc està l’empresa de mediació.

A la segona sessió, celebrada el dia 18 de març, es van extreure les estratègies més adequades per a cadascuna de les situacions presentades per poder superar escenaris adversos, establint-se els elements necessaris per fer front a les situacions previstes. De la informació obtinguda es desprèn que el 75 % dels mediadors d’assegurances col·legiats gironins superarien el test d’estrès. Presenten fortaleses en la resistència financera, podent fer front a caigudes de fins al 20 % en comissions, i de tecnologia, amb inversions estratègiques. Els punts febles es mostren en el volum d’alguns rams de poc marge i en l’existència de segments de clients d’una sola pòlissa.

Claudio Aros, consultor especialitzat en el sector assegurador i desenvolupador de diferents metodologies d’anàlisi, ha estat l’encarregat d’impartir aquest curs amb l’objectiu d’ajudar els assistents a prendre les decisions empresarials més encertades.