Els mediadors d’assegurances, tant si som agents com si som corredors, estem obligats a realitzar la nostra activitat professional amb un respecte absolut a les normes jurídiques i deontològiques, alhora que hem d’explicar i assessorar de forma objectiva, veraç i suficient sobre les diferents característiques, drets i obligacions de les assegurances que contracten els nostres clients.

El cas és que en determinades ocasions ens trobem amb certes pràctiques d’algunes asseguradores, a vegades puntualment i d’altres de manera més o menys generalitzada, que semblaria que no s’ajusten a la norma i que solen ser en detriment dels interessos legítims dels assegurats.

Com a consellers que som, volíem treure’n l’aigua clara d’aquestes situacions, saber també com hem d’actuar professionalment quan ens hi trobem i esclarir aquests dubtes sobre diverses qüestions. Així, el 20 de maig, de la mà de Carlos Lluch, director tècnic de Lluch & Juelich Brokers, es van tractar temes com la indemnització amb IVA a professionals i empreses, canvis de criteri de valoració respecte d’allò pactat, agreujament del risc en assegurances de persones, oferta motivada, pagament de l’import mínim (article 18 de la LCS), discriminació (disposicions addicionals 4a i 5a de la LCS), vehicle de substitució vs. article 1902 CC, no inclusió en RC de suma assegurada per conflictes d’interès, entre d’altres.