A més d’un mediador ens pujarien els colors si ens preguntessin quantes pòlisses de crèdit o de caució tenim en cartera. Aquests rams d’assegurances ha estat gairebé sempre com uns rams a part de la resta, reservats tradicionalment a poques companyies i a agents especialitzats. Les seves peculiaritats i el fet que poc tinguin a veure amb la resta de productes asseguradors que mediem potser han estat la causa que molts els hàgim deixat desatesos.

Per tot això, el dia 25 d’abril vam dur a terme una conferència on un vertader especialista en crèdit i caució, José María Mayor Civit, del Departament de Recobraments de Solunion, després d’una exposició tècnica de les característiques d’aquests rams, ens orientà sobre les possibilitats de negoci que tenim i el seu potencial de creixement, guiant-nos cap a quin perfil d’empreses ens podem adreçar i de quins sectors, a més d’explicar-nos el com i de quina manera ho hem de fer per poder entrar sense por en aquests rams i poder tancar el cercle de l’assegurament total de l’empresa.