Un dels principals objectius de les sessions de formació que organitzem -més enllà d’assolir coneixements tècnics- és que a la pràctica, aquestes us siguin útils i profitoses en la nostra tasca diària d’assessorament als clients. En aquest sentit, el dia 23 de maig vam dur a terme el seminari ‘Assegurances de Salut: allò que hem de saber, allò que no ens expliquen’.

Amb les intervencions de Joan Morales, consultor i formador, el qual feu una anàlisi tècnica d’alguns aspectes clau, i Anna Reinal, actuària i directora Girona ERSM Insurance Brokers, que va explicar el paper del mediador en la contractació, vam posar sobre la taula les principals diferències de les assegurances de salut que trobem al mercat. A partir d’una tasca de dissecció minuciosa dels distints productes, es va clarificar els sempre diferents condicionats generals. Entre molts altres aspectes, es va traure a la llum fins on arriben les cobertures, els serveis o tractaments que es garanteixen, quines són les exclusions, les carències, les limitacions, les franquícies, o el tema de les pròtesis.

Vam comptar també amb el valuós punt de vista i opinió del president del Col·legi Oficial de Metges de Girona, Dr. Josep Vilaplana, que com a col·lectiu professional també estan estretament involucrats i interessats en tenir un paper actiu en la defensa de la qualitat del sistema sanitari privat.

Tampoc es va deixar sense resposta ni anàlisi la guerra de preus en què d’uns anys ençà han entrat algunes entitats gairebé com a únic argument de venda, encobrint en canvi les lesives clàusules de càlculs de renovació de primes, que fan que aquestes pòlisses amb vocació de vitalícies s’allunyin de la mutualització inherent a l’assegurança per convertir-se en primes lliures segons l’ús, amb increments desmesurats, que a la pràctica signifiquen l’expulsió de l’assegurat que per edat i preexistències ja no podrà subscriure cap altra pòlissa de salut. En aquest sentit Jordi Triola, president del nostre Col•legi, va presentar el Compromís Ètic de l’Assegurança de Salut, la iniciativa que acaba d’endegar la nostra institució per aconseguir el compromís del sector assegurador per les bones pràctiques en aquest ram a fi de trobar un just equilibri de drets i obligacions entre asseguradors i assegurats.