El dia 11 de juny ha tingut lloc la darrera classe de la 24a edició del Curs Superior d’Assegurances (Curs de formació en matèries financeres i d’assegurances privades – Certificat Grup A), que el nostre Col·legi, com a secció delegada del CECAS, ha desenvolupat en modalitat semipresencial.

Aquest curs 2018-2019, ha tingut un total de 500 hores lectives, entre classes presencials i plataforma en línia, i s’ha dut a terme durant el període lectiu d’octubre a juny. Els 14 alumnes matriculats s’examinaran el pròxim dia 19 de juny, de l’avaluació corresponent al tercer trimestre.