El dia 7 de novembre es va reunir la Comissió de formació i reciclatge professional del nostre Col·legi per preparar el calendari d’actes formatius per al 2020. Ciberriscos, clàusules contractuals, tècniques de venda i responsabilitat civil, són alguns dels temes previstos per abordar l’any que ve. La primera jornada de formació es durà a terme el dijous 23 de gener.