Ara presentem una nova edició d’aquest curs de formació en matèries financeres i d’assegurances privades per a l’expedició del Certificat del Grup A previst al Reial Decret 764/2010, d’11 de juny, del Ministeri d’Economia i Hisenda i a la Resolució de la DGSFP de 18.2.2011, per accedir a l’exercici de l’activitat d’agent d’assegurances vinculat/director tècnic d’agència d’assegurances vinculada o de corredor d’assegurances/director tècnic de corredoria d’assegurances.
Així doncs, existeix novament la possibilitat de beneficiar-se dels avantatges que proporciona el Curs Superior d’Assegurances, la més important de les quals haurà de ser, sens dubte, la sòlida i àmplia formació en matèria d’assegurances que proporcionarà a aquelles persones que hagin participat amb èxit en aquest curs.

Si vols accedir a l’exercici de l’activitat d’agent d’assegurances vinculat o de corredor d’assegurances ara en tens l’oportunitat.
Més informació i matrícula: https://mediadorsdassegurances.cat/wp-content/uploads/2019/07/Curs-Superior-dAssegurances-2019-2020.pdf