8. NOVES TECNOLOGIES

Activitat pròpia de la comissió