48. ATENEA

ATENEA és una aplicació informàtica per facilitar l’obtenció dels informes dels accidents de trànsit a les persones implicades en un accident, als advocats col·legiats que els representin i a les entitats asseguradores o mediadors col·legiats que actuïn en la seva representació.