El dilluns 14 de gener va començar el curs ‘L’assegurança de responsabilitat civil. Què hem de conèixer?’. Aquest curs de reciclatge professional està adreçat a mediadors d’assegurances, els seus empleats i col·laboradors que volen conèixer els fonaments jurídics i tècnics de l’assegurança de responsabilitat civil, una de les peces bàsiques per fonamentar l’assessorament que aquests professionals presten als seus clients. S’hi analitzen casos pràctics i jurisprudència.

El curs té un total de 15 hores lectives, repartides en cinc sessions, i compta amb 18 alumnes matriculats. El professor és Joan Morales, consultor i formador en assegurances.