El passat 4 de febrer el Consell de Ministres va aprovar mitjançant un Reial Decret-llei, un seguit de mesures urgents entre les quals s’incorporava a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva de distribució d’assegurances i reassegurances (IDD). L’endemà es publicà al BOE el RD-llei 3/2020.

El 20 de febrer, el Pleno del Congrés dels Diputats va aprovar la convalidació d’aquest Reial Decret-llei de mesures urgents, així com la seva tramitació com a Projecte de llei per la via d’urgència. Això significà que el text s’enviava a la comissió competent, on s’han de debatre les esmenes que presentin els Grups Parlamentaris. Posteriorment serà remès al Senat.

Així doncs, el Reial Decret-llei pel que s’incorpora la IDD s’està tramitant com a Projecte de Llei.
El nostre Col·legi havia previst per al dimecres 22 d’abril una jornada adreçada a tot el col·lectiu per informar sobre els canvis que implicarà aquesta nova legislació quant a les obligacions d’informació i a les normes de conducta de tots els distribuïdors, tenint en compte que en aquesta data la nova llei de distribució hauria estat aprovada i publicada al BOE.

Atès que això encara no ha succeït, us comuniquem que quan la nova normativa entri en vigor es convocarà aquesta jornada informativa, la qual es durà a terme amb el format i mitjans que la situació d’emergència ocasionada amb motiu de la Covid-19 ens permeti.