El 22 d’abril s’ha reunit la Comissió d’imatge i publicitat del nostre Col·legi. A la reunió s’hi ha tractat un dels temes abordats en la darrera Junta de Govern de la nostra institució, que és l’actuació reprovable de les entitats bancàries les quals en la concessió de crèdits imposen la contractació de pòlisses d’assegurança amb les asseguradores del mateix grup financer, i que la contractació agafa formes i modalitats que sovint no responen a les necessitats reals d’assegurament que té l’usuari i es cobren a preus sensiblement superior a altres ofertes similars que podríem trobar si busquéssim aquests productes lliurement en el mercat d’assegurances.

La Comissió d’imatge i publicitat proposarà a la pròxima reunió de la Comissió Permanent del nostre Col·legi, articular una campanya, recuperant la realitzada el 2015, per fer visible l’actuació il·legal de les entitats financeres en matèria d’assegurances.