El passat 4 de febrer el Consell de Ministres va aprovar mitjançant un Reial Decret-llei, un seguit de mesures urgents entre les quals s’incorporava a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva de distribució d’assegurances i reassegurances (IDD). L’endemà es publicà al BOE el RD-llei 3/2020.

El 20 de febrer, el Pleno del Congrés dels Diputats va aprovar la convalidació d’aquest Reial Decret-llei de mesures urgents, així com la seva tramitació com a Projecte de llei per la via d’urgència. Això significà que el text s’enviava a la comissió competent, on s’han de debatre les esmenes que presentin els Grups Parlamentaris. Posteriorment serà remès al Senat.

Així doncs, el Reial Decret-llei pel que s’incorpora la IDD s’està tramitant com a Projecte de Llei.

El nostre Col·legi havia previst per al dimecres 22 d’abril una jornada adreçada a tot el col·lectiu per informar sobre els canvis que implicarà aquesta nova legislació quant a les obligacions d’informació i a les normes de conducta de tots els distribuïdors, tenint en compte que en aquesta data la nova llei de distribució hauria estat aprovada i publicada al BOE. Atès que això encara no ha succeït, us comuniquem que quan la nova normativa entri en vigor es convocarà aquesta jornada informativa, la qual es durà a terme amb el format i mitjans que la situació d’emergència ocasionada amb motiu de la Covid-19 ens permeti.

Val a dir que el 29 d’abril va finalitzar el termini per presentar esmenes a la norma. Concretament es van presentar 122 esmenes a l’articulat la llei. Fonts de la Comissió d’Hisenda del Congrés dels Diputats, comissió encarregada de tramitar la Llei de Distribució, han apuntat que la ponència no serà elaborada fins el pròxim mes de setembre, preveient-se l’aprovació definitiva del projecte de llei per al primer trimestre de 2021.

Podeu consultar les esmenes en aquest document que ha elaborat Inade:
http://www.inade.net/archivos/actualidad/boletines/TransposicionIDD-enmiendas20200506.pdf