Prèviament a l’Assemblea General Ordinària del nostre Col·legi, el 25 de febrer es va reunir la Junta de Govern per aprovar els estats comptables 2020, quotes col·legials i pressupost per a l’exercici 2021 que s’havien de presentar i aprovar en l’Assemblea de col·legiats.

A més, s’hi van tractar qüestions com la modificació de les bases del Premi Sol, les eleccions al Consejo General o la recent sentència de l’Audiència Provincial de Girona relacionada amb la no cobertura per pèrdua de beneficis sense danys materials.