Continuant amb el cicle d’actes de formació i reciclatge es va preparar una sessió per endinsar-nos en com són i com operen les pericials de part. Més enllà de l’article 38 de la Llei de contracte d’assegurança, volíem conèixer quines són les circumstàncies més habituals i recomanables en un sinistre en què pot ser necessària la intervenció d’un perit que representi l’assegurat.

Com poden haver-hi sovint diferències tan abismals de criteris i quanties entre pèrits a l’hora de resoldre un problema que en principi és o hauria de ser només tècnic? Quines són les diferències que ens podem trobar amb les pericials de companyia i les pericials de part? Com hem de triar un pèrit de part? Què hem de tenir en compte i com hem d’actuar?

Així, el dia 22 d’abril, amb la intervenció com a ponent de Jordi Romo -enginyer tècnic industrial, pèrit d’assegurances, pèrit judicial, especialista en reconstrucció d’accidents i investigació d’incendis i president d’APCAS Girona- es van estudiar les situacions i conflictes més habituals entre les asseguradores i els assegurats i on el mediador és al mig: els desacords en la quantia a indemnitzar, les concurrències, els valors dels vehicles en un sinistre total, les exclusions per criteris de la companyia, danys parcials, demèrits, danys soferts per un tercer, lucre cessant en vehicles, quan acabem al jutjat, etc.