El divendres 16 de març es va dur a terme l’Assemblea General Ordinària del nostre col·legi, on es va presentar la Memòria d’activitats 2017 així com el pla d’actuació de les diverses comissions de treball per aquest any, a més de l’aprovació de l’estat de comptes i del pressupost d’ingressos i despeses per al 2018.

Jordi Triola, president del Col·legi, en el seu informe, va realitzar un complet balanç de l’exercici i va agrair a tots els membres de la Junta de Govern, comissions de treball, gerència i secretaria administrativa la seva dedicació i encert en la feina feta.

Igualment, va manifestar que els col·legiats segueixen dipositant la confiança en el Col·legi, tant en l’àmbit formatiu com de punt de desenvolupament professional, i que el Col·legi treballa per als col·legiats, però sobretot, amb els col·legiats.