El nostre Col·legi va dur a terme el dia 7 de març l’assemblea general ordinària, en la qual es va presentar la Memòria d’activitats 2018 així com el pla d’actuació de les diverses comissions de treball per a aquest any, a més de l’aprovació de l’estat de comptes i del pressupost d’ingressos i despeses per a 2019.

Jordi Triola, president del Col·legi, en el seu informe, va realitzar un complet balanç de l’exercici i va agrair a tots els membres de la Junta de Govern, comissions de treball, gerència i secretaria administrativa seva dedicació i encert en el treball realitzat.

Triola, en la seva intervenció, va manifestar que “els que dubtin a col·legiar-se haurien d’entendre que no és una obligació formal però que hauria de ser una obligació moral, i tots els mediadors haurien de tenir aquest objectiu, per solidaritat amb el col·lectiu, des del primer moment d’inici de la professió “. Així mateix va destacar la fortalesa col·legial, amb els seus actius tant econòmics com de les persones l’integren. Finalment va assenyalar que” el Col·legi de Girona és sinònim de professionalitat “i que “actuar amb ètica és fer el correcte quan ningú t’observa, i el nostre Col·legi és una institució compromesa i ètica “.